L'Associació de Festes de Carrer i Barris de Castelló engloba a 22 festes que mouen a més de 2.000 persones. S'ha pogut trobar documentació de la seua existència des de finals del segle XIX i, encara que la majoria de festejos es van perdre amb l'arribada de la Guerra Civil, molts d'ells es van recuperar en la dècada dels 60. No obstant això, és durant 1988 i 1991 quan es van recuperar definitivament la majoria de les festes que hui se celebren.


diumenge, de setembre 17, 2006

Comissió de l'Associació Cultural Festes de Carrer de Santa Bàrbara

Carrer Sant Bàrbara. Parròquia de la Sagrada Família.
Primer diumenge d'octubre

PRESIDENT: José Pedro Mut Sánchez
VICEPRESIDENT: Rafael Quiroga Cases
TRESORER: Sigfrido Salas Salas
SECRETÀRIA: Pili Escuder Mollón
VOCALS: Carlos Allepuz Pallarés
Toni abril Pachés
Raúl Martí Tin
María l'Avellà Puig Riva
José Agustín Gas Aparici
Fernando M. Muntanyés Verchili
COL·LABOREN: Fina, Rosario i Rafa (fill)
CLAVARIS ACTUANTS 2006: José Agustín Gas Aparici i María Teresa Nebot Ortíz
CLAVARIS ENTRANTS 2006: Antonio Vicent Guiral i Carmen Ortíz Moliner