L'Associació de Festes de Carrer i Barris de Castelló engloba a 22 festes que mouen a més de 2.000 persones. S'ha pogut trobar documentació de la seua existència des de finals del segle XIX i, encara que la majoria de festejos es van perdre amb l'arribada de la Guerra Civil, molts d'ells es van recuperar en la dècada dels 60. No obstant això, és durant 1988 i 1991 quan es van recuperar definitivament la majoria de les festes que hui se celebren.


dimecres, de setembre 20, 2006

Història de les festes de la Mare de Déu de la Balma

Les festes de la Mare de Déu de la Balma es venen celebrant des d'avanç de la Guerra Civil encara que no hi hi ha coneiximent exacte de les dates en què s'iniciaren les festes per no existir documentació.
Pel testimoni oral dels veïns es sap que en aquella època hi havia una imatge de la Mare de Déu i que durant la Guerra Civil una senyora, no se sap el motiu, l'agarrà i se l'emportà a l'esglesia de la Sagrada Família on ella mateixa la va cremar.
Una vegada finalitzada la Guerra Civil es reuniren un grup d'homes del carrer i decidiren construir una imatge nova de la Mare de Déu de la Balma i continuar la tradició de celebrar les festes el primer diumenge de mes durant 8 dies.
Això va ser a l'any 1950 i es va adoptar la decisió de nombrar padrins a Carlos Fabra Andrés i Gabriela Andrés. Des d'eixe moment i fins a la data no s'han deixat de celebrar les festes, a pesar d'haver d'afrontar molts problemes per a trobar qui vol acollir la imatge de la Mare de Déu, pues es un carrer amb molta gent grant i també amb moltes cases deshabitades.
Finalment, com no es te intenció de deixar de celebrar les festes, els veïns del carrer acordaren fer la festa entre tots. Ara, encara que la Verge hi ha anys que roman a la mateixa casa, a l'hora de preparar les celebracions s'uneixen tots per a organitzar la festa de la Mare de Déu de la Balma.
Actualment, les festes es celebren l'últim diumenge del mes de setembre i tenen una duració de dos dies.