L'Associació de Festes de Carrer i Barris de Castelló engloba a 22 festes que mouen a més de 2.000 persones. S'ha pogut trobar documentació de la seua existència des de finals del segle XIX i, encara que la majoria de festejos es van perdre amb l'arribada de la Guerra Civil, molts d'ells es van recuperar en la dècada dels 60. No obstant això, és durant 1988 i 1991 quan es van recuperar definitivament la majoria de les festes que hui se celebren.


diumenge, de setembre 17, 2006

Comissió de Sant Francesc d'AssísCarrer de Sant Francesc (antic carrer Talecons). Parròquia de la Santíssima Trinitat.
Primer diumenge d'octubre

Presidenta: Adela Torres

Les festes del barri de Sant Francesc es van recuperar l'any 1994 desprès que es deixaren de celebrar en 1935, mesos avanç del començament de la Guerra Civil. A més a més, el barri ha recuperat la imatge que es venera cada any en casa del veí que actua com a clavari.